สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 7-13 พ.ย.59

ข่าวรายสัปดาห์ 7-13 พ.ย. 2559

 
ถั่วเหลือง

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 14.00 บาท ทรงตัวเท่ากันสัปดาห์ที่ผ่านมา
  
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาขายส่งถั่วเหลืองสกัดน้ำมัน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 16.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 
     ราคาขายส่งกากถั่วเหลืองใน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 20.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

2. ภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ 
     ผลผลิตถั่วเหลืองของสหรัฐอเมริกาอยู่ระหว่าง 49.5-55.6 บุชเชลต่อเฮกแตร์ สำหรับปี 2559/60 คาดว่าประมาณ 52 บุชเชลต่อเฮกแตร์ ส่งผลให้ผลผลิตถั่วเหลืองปีนี้มากเป็นประวัติการณ์และยังสามารถขยายเพิ่มขึ้นได้อีก ซึ่งจะทำให้มีการค้าถั่วเหลืองเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาถั่วเหลืองมีแนวโน้มลดลง
ราคาในตลาดต่างประเท (ตลาดชิคาโก) 
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าเมล็ดถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 990.93 เซนต์ (12.81 บาท/กก.) สูงขึ้นจาก บุชเชลละ 987.67 เซนต์ (12.77 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.33 
     ราคาซื้อขายล่วงหน้ากากถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 312.83 ดอลลาร์สหรัฐฯ (11.00 บาท/กก.) สูงขึ้นจากตันละ 310.77 ดอลลาร์สหรัฐฯ (10.93 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.66
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันถั่วเหลืองสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 34.80 เซนต์ ( 26.97 บาท/กก.) ลดลงจากปอนด์ละ 34.95 เซนต์ (27.10 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.43

หมายเหตุ : ราคาในตลาดต่างประเทศเฉลี่ย 3 วัน

 

ข่าวสัปดาห์ 7 - 13 พ.ย. 59
 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ

ราคาข้าวโพดภายในประเทศในช่วงสัปดาห์นี้ มีดังนี้

     ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 5.97 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 5.86 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.88 และราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 4.48 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 4.35 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.99
     ราคาข้าวโพดขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ ที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ8.03 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน ส่วนราคาขายส่งที่ไซโลรับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.58 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 6.70 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.79
     ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 238.40 ดอลลาร์สหรัฐ (8,279 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากตันละ 238.00 ดอลลาร์สหรัฐ (8,275 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.17 และเพิ่มขึ้น
ในรูปของเงินบาทตันละ 4.00 บาท 
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดชิคาโกเดือนธันวาคม 2559 ข้าวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกันชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 346.60 เซนต์ (4,798 บาท/ตัน) ลดลงจากบุชเชลละ 350.56 เซนต์ (4,858 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.13 และลดลงในรูปของเงินบาทตันละ 60.00 บาท

ข่าวสัปดาห์ 7-13 พ.ย. 2559

ฝ้าย

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้
     ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)

      ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนธันวาคม 2559 สัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 68.64 เซนต์ (กิโลกรัมละ 53.21 บาท) ลดลงจากปอนด์ละ 68.91 เซนต์ (กิโลกรัมละ 53.47 บาท) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.39 และลดลงในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 0.26 บาท

7 - 13 พ.ย. 2559

สุกร

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ  
     สถานการณ์ตลาดสุกรสัปดาห์นี้ ราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้ลดลงเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณสุกรออกสู่ตลาดมาก ขณะที่ความต้องการบริโภคชะลอตัวลงเล็กน้อย แนวโน้มคาดว่าราคาจะทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 64.23 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 64.62 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.60 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 61.85 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 59.08 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 66.33 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 65.88 บาท ส่วนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 2,000 บาท (บวกลบ 64 บาท) ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ  
     ราคาขายส่งสุกรมีชีวิต ณ แหล่งผลิตภาคกลาง จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 63.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
ไก่เนื้อ
 

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ 
     สัปดาห์นี้ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้สูงขึ้นเล็กน้อยสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากความต้องการบริโภคที่มีเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ภาวะตลาดไก่เนื้อค่อนข้างคึกคัก แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัวหรือสูงขึ้นเล็กน้อย
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 35.04 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 34.89 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.43 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคกลาง กิโลกรัมละ 34.75 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 38.00 บาท ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่มีรายงาน ส่วนราคาลูกไก่เนื้อตามประกาศของบริษัท ซี.พี ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 14.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาขายส่งไก่มีชีวิตหน้าโรงฆ่า จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 33.00 บาท และราคาขายส่งไก่สดทั้งตัวรวมเครื่องใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 47.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

 

ไข่ไก่

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ

     ในสัปดาห์นี้ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ลดลงเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากผลผลิตไข่ไก่ออกสู่ตลาดมาก ขณะที่ความต้องการบริโภคไข่ไก่มีไม่มากนัก แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 296 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 298 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.67 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 339 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 284 บาท ภาคกลางร้อยฟองละ 289 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 301บาท ส่วนราคาลูกไก่ไข่ตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 25.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
าคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาขายส่งไข่ไก่ (เฉลี่ยเบอร์ 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯจากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 301 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

ไข่เป็ด

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
     ราคาไข่เป็ดที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 344 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 353 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 2.55 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 341 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 351 บาท ภาคกลาง ร้อยฟองละ 333 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 361 บาท
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ราคาขายส่งไข่เป็ดคละ ณ แหล่งผลิตภาคกลาง จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 400 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

โคเนื้อ
  

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาโคพันธุ์ลูกผสม (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 100.90 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 101.63 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.72 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัม 98.15 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 102.33 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 96.83 บาท และภาคใต้กิโลกรัมละ 107.18 บาท

กระบือ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 78.36 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 80.31 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 2.43 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 101.64 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 73.87 บาท ภาคกลางและภาคใต้ไม่มีรายงานราคา

 

ข่าวสัปดาห์ วันที่ 7 - 13 พ.ย. 2559

ไหม

     ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,583 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 1,554 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.87
     ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,294 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 1,292 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.15
     ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 978 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 971 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.72

 


ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี