สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 13-19 ก.พ.60

ข่าวสัปดาห์ 13-19 ก.พ. 60
 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

 

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ

ราคาข้าวโพดภายในประเทศในช่วงสัปดาห์นี้ มีดังนี้

     ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.21 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 6.09 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.97 และราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 4.69 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 4.66 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.64
     ราคาข้าวโพดขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ ที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ8.03 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน ส่วนราคาขายส่งที่ไซโลรับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.38 บาท ส่วนสัปดาห์ก่อนไม่มีรายงานราคา
     ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 238.00 ดอลลาร์สหรัฐ (8,277 บาท/ตัน) ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดชิคาโกเดือนมีนาคม 2560 ข้าวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกันชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 375.40 เซนต์ (5,203 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากบุชเชลละ 367.44 เซนต์ (5,093 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.17 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 110.00 บาท

 

ข่าวสัปดาห์ 13-19 ก.พ. 2560

ฝ้าย

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้
     ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)

     ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนมีนาคม 2560 สัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 76.05 เซนต์ (กิโลกรัมละ 59.03 บาท) เพิ่มขึ้นจากปอนด์ละ 75.44 เซนต์ (กิโลกรัมละ 58.55 บาท) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.81 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 0.48 บาท

 

ข่าวสัปดาห์ 13-19 ก.พ. 2560

ถั่วลิสง

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 50.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
     ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสด สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 25.57 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 22.90 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 11.66

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
     ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ข่าวสัปดาห์ 13-19 ก.พ.60

ถั่วเขียว

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่คละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 19.13 บาท ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 20.00 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 4.35
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กคละ และถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 25.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
     ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 26.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
     ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 27.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 744.50 ดอลลาร์สหรัฐ (25.89 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 745.20 ดอลลาร์สหรัฐ (25.92 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.09 และลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.03 บาท
    ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 773.25 ดอลลาร์สหรัฐ (26.89 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 774.20 ดอลลาร์สหรัฐ (26.93 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.12 และลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.04 บาท
     ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 796.25 ดอลลาร์สหรัฐ (27.69 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 797.20 ดอลลาร์สหรัฐ (27.73บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.12 และลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.04 บาท

 


สับปะรด
ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี
ประมง
ปศุสัตว์
ไหม