สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 12-18มิ.ย.60

ข่าวรายสัปดาห์ 12 - 18 มิ.ย. 60

ถั่วเหลือง

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ 
          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
          ราคาถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ ไม่มีรายงานราคา 
          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
          ราคาขายส่งถั่วเหลืองสกัดน้ำมัน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 18.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
          ราคาขายส่งกากถั่วเหลืองใน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 20.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
2. ภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ

          สถานการณ์การผลิตถั่วเหลืองโลก (มิถุนายน 2560)
          กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกาคาดการณ์ความต้องการเมล็ดถั่วเหลืองจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ในปี 2560/61 จากความต้องการโปรตีนสำหรับอาหารสัตว์ในประเทศจีนที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้การนำเข้าถั่วเหลืองของจีนเพิ่มขึ้นจาก 89 ล้านตันในปี 2559/60 เป็น 93 ล้านตัน ในปี 2560/61 จากการที่จีนเป็นประเทศผู้ผลิตเนื้อหมูสูงถึงร้อยละ 50 ของโลก นอกจากนี้จีนยังเป็นผู้ผลิตเนื้อไก่ รวมทั้งสินค้าสัตว์น้ำ รายใหญ่ของโลกด้วย ซึ่งคาดว่าความต้องการถั่งเหลืองของจีนในปี 2560/61 ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจะเป็นโอกาสให้สหรัฐอเมริกาสามารส่งออกถั่วเหลืองได้เพิ่มมากขึ้น 
          อาร์เจนติน่า ส่งออกถั่วเหลืองลดลง 500,000 ตัน เหลือ 8.5 ล้านตัน จากการแข่งขันของบราซิล
          บราซิล นำเข้าถั่วเหลืองลดลง 150,000 ตัน เพื่อตัดส่วนนี้ให้แก่ปารากวัย จึงเหลือ ปริมาณนำเข้าเพียง 300,000 ตัน 
          บังคลาเทศ นำเข้าถั่วเหลืองลดลงเหลือ 850,000 ตัน
สำหรับราคาถั่วเหลืองเฉลี่ยในสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายน อยู่ที่ 367 ดอลล่าห์สหรัฐ/ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว 10 ดอลล่าห์สหรัฐ/ตัน 
          ราคาในตลาดต่างประเทศ (ตลาดชิคาโก) 
          ราคาซื้อขายล่วงหน้าเมล็ดถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 931.73 เซนต์ (11.68 บาท/กก.) สูงขึ้นจากบุชเชลละ 925.33 เซนต์ ( 11.71 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.69
          ราคาซื้อขายล่วงหน้ากากถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 301.70 ดอลลาร์สหรัฐฯ (10.30 บาท/กก.) ลดลง จากตันละ 302.20 ดอลลาร์สหรัฐฯ (10.41 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.16
          ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันถั่วเหลืองสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 32.31 เซนต์ (24.30 บาท/กก.) สูงขึ้น จากปอนด์ละ 31.35 เซนต์ (23.80 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 3.06

หมายเหตุ : ราคาในตลาดต่างประเทศเฉลี่ย 3 วัน
ข่าวสัปดาห์ 12 - 18 มิ.ย. 60
 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
  1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ  

  

                    ราคาข้าวโพดภายในประเทศในช่วงสัปดาห์นี้ มีดังนี้

                    ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นไม่เกิน 14.5 % และราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
                    ราคาข้าวโพดขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ ที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.04 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 7.90 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.77 และราคาขายส่งไซโลรับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.42 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 7.14 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 3.92 
                    ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 252.00 ดอลลาร์สหรัฐ (8,500 บาท/ตัน) 
                    ราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดชิคาโกเดือนกรกฎาคม 2560 ข้าวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกัน
ชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 380.44 เซนต์ (5,115 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากบุชเชลละ 378.60 เซนต์
(5,101 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.49 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 14.00 บาท

ข่าวสัปดาห์ 12-18 มิ.ย. 2560

ฝ้าย

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ 
               ราคาที่เกษตรกรขายได้
               ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

               ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)

               ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนกรกฏาคม 2560 สัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 74.14 เซนต์
(กิโลกรัมละ 55.49 บาท) ลดลงจากปอนด์ละ 76.27 เซนต์ (กิโลกรัมละ 57.58 บาท) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.79 และลดลงในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 2.09 บาท

12 - 18 มิถุนายน 2560
สุกร
 
สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ  
          ภาวะตลาดสุกรสัปดาห์นี้ ราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้ลดลงเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณสุกรออกสู่ตลาดค่อนข้างมาก ขณะที่ความต้องการบริโภคอยู่ในภาวะปกติ แนวโน้มคาดว่าราคาจะลดลงเล็กน้อย  
          สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 63.43 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 64.74 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 2.03 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 60.64 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 59.19 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 64.69 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 68.37 บาท ส่วนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 1,800 บาท (บวกลบ 66 บาท) ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 
          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
          ราคาขายส่งสุกรมีชีวิต ณ แหล่งผลิตภาคกลาง จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 63.50 บาท บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 65.50 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 3.05
ไก่เนื้อ
 
สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ
          สัปดาห์นี้ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้ค่อนข้างทรงตัวจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณผลผลิตไก่เนื้อออกสู่ตลาดใกล้เคียงกับความต้องการบริโภคที่ทรงตัว แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัว 
          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
          ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 38.99 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 39.16 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.43 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 35.00 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 39.34 บาท ภาคใต้ กิโลกรัมละ 40.35 บาท และภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่มีรายงาน ส่วนราคาลูกไก่เนื้อตามประกาศของบริษัท ซี.พี ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 18.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 
          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
          ราคาขายส่งไก่มีชีวิตหน้าโรงฆ่า จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 39.00 บาท และราคาขายส่งไก่สดทั้งตัวรวมเครื่องใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

ไข่ไก่

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ

          สถานการณ์ตลาดไข่ไก่สัปดาห์นี้ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ค่อนข้างทรงตัวจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากความต้องการบริโภคที่เริ่มมีมากขึ้นและใกล้เคียงกับผลผลิตที่ออกสู่ตลาด แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัว 
          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 272 บาท สูงขึ้นจากร้อยฟองละ 271 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.37 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 263 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 280 บาท ภาคกลางร้อยฟองละ 272 บาท และภาคใต้ไม่มีรายงาน ส่วนราคาลูกไก่ไข่ตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 17.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 
          าคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
          ราคาขายส่งไข่ไก่ (เฉลี่ยเบอร์ 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯจากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 291 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

ไข่เป็ด

          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
          ราคาไข่เป็ดที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 335 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 339 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.18 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 361 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 342 บาท ภาคกลาง ร้อยฟองละ 310 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 349 บาท 
          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
          ราคาขายส่งไข่เป็ดคละ ณ แหล่งผลิตภาคกลาง จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 380 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

โคเนื้อ 
 
          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
          ราคาโคพันธุ์ลูกผสม (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 96.36 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 96.29 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.07 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัม 93.49 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 97.93 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 96.30 บาท และภาคใต้กิโลกรัมละ 96.45 บาท

กระบือ

          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
          ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 77.14 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 76.65 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.64 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 92.99 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 74.08 บาท ภาคกลางและภาคใต้ไม่มีรายงานราคา

ข่าวสัปดาห์ 12-18 มิ.ย. 2560
ถั่วลิสง
สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
     ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้ 
          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
          ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 35.50 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 39.50 บาท
ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 10.13 
          ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสด สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 29.70 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 29.82 บาท
ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.40

          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
          ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
          ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ข่าวสัปดาห์ 12-18 มิ.ย.60

ถั่วเขียว

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
          ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่คละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 25.50 บาท สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 23.00 บาท
ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 10.87 
          ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กคละ และถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
          ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
          ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 25.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
          ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 20.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
          ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 26.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
          ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี
          ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
          ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 768.20 ดอลลาร์สหรัฐ (29.51 บาท/กิโลกรัม) สูงขึ้นจากตันละ 767.60 ดอลลาร์สหรัฐ (25.94 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.08 และสูงขึ้นรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 3.57 บาท
          ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 619.60 ดอลลาร์สหรัฐ (20.90 บาท/กิโลกรัม) สูงขึ้นจากตันละ 618.80 ดอลลาร์สหรัฐ (20.91 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.13 แต่ลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.01 บาท
          ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 792.00 ดอลลาร์สหรัฐ (26.71 บาท/กิโลกรัม) สูงขึ้นจากตันละ 791.20 ดอลลาร์สหรัฐ (26.74 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.10 แต่ลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.03 บาท

ข่าวสัปดาห์ วันที่ 12 - 18 มิถุนายน 2560

ไหม

     ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,650 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 1,675 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.49
     ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,344 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 
     ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,055 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 1,056 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.09


ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี