สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 19-25 มิ.ย.60

ข่าวสัปดาห์ 19 - 25 มิ.ย. 60

 

 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ  

  

                    ราคาข้าวโพดภายในประเทศในช่วงสัปดาห์นี้ มีดังนี้

                    ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นไม่เกิน 14.5 % และราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
                    ราคาข้าวโพดขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ ที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.33 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 8.04 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 3.61 และราคาขายส่งไซโลรับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.48 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 7.42 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.81 
                    ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 262.00 ดอลลาร์สหรัฐ (8,836 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากตันละ 252.00 ดอลลาร์สหรัฐ (8,500 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 3.97 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 336.00 บาท

2. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในต่างประเทศ  

                    กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของโลก ปี 2560/61 ว่ามี 1,062.12 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 1,055.08 ล้านตันในปี 2559/60 ร้อยละ 0.67 โดยสหรัฐอเมริกา
จีน สหภาพยุโรป บราซิล เม็กซิโก อินเดีย อียิปต์ แคนาดา เวียดนาม อิหร่าน อาร์เจนตินา เกาหลีใต้ และรัสเซีย มีความต้องการใช้เพิ่มขึ้น สำหรับการค้าของโลก มี 150.74 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 146.16 ล้านตัน ในปี 2559/60 ร้อยละ 3.13 โดย บราซิล อาร์เจนตินา ยูเครน รัสเซีย สหภาพยุโรป ปารากวัย แคนาดา และเมียนมาร์ ส่งออกเพิ่มขึ้น ประกอบกับผู้นำเข้า เช่น เม็กซิโก สหภาพยุโรป เวียดนาม เกาหลีใต้ อียิปต์ อิหร่าน โคลัมเบีย แอลจีเรีย ซาอุดิอาระเบีย และมาเลเซีย มีการนำเข้าเพิ่มขึ้น (ตารางแนบท้าย)
                    ราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดชิคาโกเดือนกรกฎาคม 2560 ข้าวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกันชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 372.08 เซนต์ (5,001 บาท/ตัน) ลดลงจากบุชเชลละ 380.44 เซนต์ (5,115 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.20 และลดลงในรูปของเงินบาทตันละ 114.00 บาท

ข่าวสัปดาห์ 19-25 มิ.ย. 2560

ฝ้าย

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ 
          ราคาที่เกษตรกรขายได้
          ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

          ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)

          ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนกรกฏาคม 2560 สัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 73.91 เซนต์
(กิโลกรัมละ 55.64 บาท) ลดลงจากปอนด์ละ 74.14 เซนต์ (กิโลกรัมละ 55.49 บาท) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.31 แต่เพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 0.15 บาท

19 - 25 มิถุนายน 2560
สุกร
 
สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ  
          สัปดาห์นี้ราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้ลดลงเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณสุกรออกสู่ตลาดยังคงมีมาก ขณะที่ความต้องการบริโภคอยู่ในภาวะปกติ ส่งผลให้ภาวะตลาดค่อนข้างเงียบเหงา แนวโน้มคาดว่าราคาจะลดลงเล็กน้อย  
          สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 61.98 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 63.43 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 2.29 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 60.19 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 59.45 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 62.41 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 67.07 บาท ส่วนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 1,700 บาท (บวกลบ 64 บาท) ลดลงจากตัวละ 1,800 บาท (บวกลบ 66 บาท) ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 5.56
          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
ราคาขายส่งสุกรมีชีวิต ณ แหล่งผลิตภาคกลาง จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 61.50 บาท บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 63.50 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 3.15
ไก่เนื้อ
 
สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ
          ภาวะ
ตลาดไก่เนื้อสัปดาห์นี้ ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้ค่อนข้างทรงตัวจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากผลผลิตไก่เนื้อที่ออกสู่ตลาดใกล้เคียงกับความต้องการบริโภคที่ชะลอตัวลงเล็กน้อย แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย 
          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
          ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 38.76 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 38.99 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.59 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 35.00 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 39.07 บาท ภาคใต้ กิโลกรัมละ 40.35 บาท และภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่มีรายงาน ส่วนราคาลูกไก่เนื้อตามประกาศของบริษัท ซี.พี ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 18.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 
          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
          ราคาขายส่งไก่มีชีวิตหน้าโรงฆ่า จากก000รมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 38.50 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 39.50 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 2.53 และราคาขายส่งไก่สดทั้งตัวรวมเครื่องใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

ไข่ไก่

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ

          ในสัปดาห์นี้ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ทรงตัวจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากผลผลิตไข่ไก่ที่ออกสู่ตลาดใกล้เคียงและสอดรับกับความต้องการบริโภค แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัว 
          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 272 บาท ทรงตัวจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 263 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 279 บาท ภาคกลางร้อยฟองละ 272 บาท และภาคใต้ไม่มีรายงาน ส่วนราคาลูกไก่ไข่ตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 17.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 
          าคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
          ราคาขายส่งไข่ไก่ (เฉลี่ยเบอร์ 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯจากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 291 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

ไข่เป็ด

          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
          ราคาไข่เป็ดที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 337 บาท สูงขึ้นจากร้อยฟองละ 335 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.60 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 361 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 341 บาท ภาคกลาง ร้อยฟองละ 317 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 348 บาท 
          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
          ราคาขายส่งไข่เป็ดคละ ณ แหล่งผลิตภาคกลาง จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 380 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

โคเนื้อ 
 
          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
          ราคาโคพันธุ์ลูกผสม (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 96.34 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 96.36 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.02 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัม 93.49 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 97.88 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 96.30 บาท และภาคใต้กิโลกรัมละ 96.45 บาท

 

กระบือ

          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
          ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 77.15 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 77.14 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.01 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 92.99 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 74.09 บาท ภาคกลางและภาคใต้ไม่มีรายงานราคา

ข่าวสัปดาห์ 19-25 มิ.ย. 2560
ถั่วลิสง
สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
     ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้ 
          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
          ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 33.50 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 35.50 บาท
ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 5.63 
          ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสด สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 29.70 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
          ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
          ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ข่าวสัปดาห์ 19-25 มิ.ย.60

ถั่วเขียว

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
          ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่คละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 25.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
          ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กคละ และถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
          ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
          ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 25.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
          ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 20.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
          ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 26.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
          ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี
          ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
          ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 768.80 ดอลลาร์สหรัฐ (25.99 บาท/กิโลกรัม) สูงขึ้นจากตันละ 768.20 ดอลลาร์สหรัฐ (29.51 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.08 แต่ลดลงรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 3.52 บาท
          ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 620.00 ดอลลาร์สหรัฐ (20.96 บาท/กิโลกรัม) สูงขึ้นจากตันละ 619.60 ดอลลาร์สหรัฐ (20.90 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.06 และสูงขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.06 บาท
          ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 792.80 ดอลลาร์สหรัฐ (26.80 บาท/กิโลกรัม) สูงขึ้นจากตันละ 792.00 ดอลลาร์สหรัฐ (26.71 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.10 และสูงขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.09 บาท

ข่าวสัปดาห์ วันที่ 19 - 25 มิถุนายน 2560

ไหม

          ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,650 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 
          ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,354 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 1,344 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.72 
          ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,055 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา


ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี