สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 24-30ก.ค.60

ข่าวรายสัปดาห์ 24 - 30 กรกฎาคม 2560

ปาล์มน้ำมัน

 

  1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ


          สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดว่าปี 2560 ผลผลิตปาล์มน้ำมันเดือนกรกฎาคมจะมีประมาณ 0.990 ล้านตัน
คิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบ 0.168 ล้านตัน ลดลงจากผลผลิตปาล์มทะลาย 1.113 ล้านตัน คิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบ 0.189 ล้านตัน ของเดือนมิถุนายน 2560 คิดเป็นร้อยละ 11.05 และร้อยละ 11.11 ตามลำดับ

          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

          ราคาผลปาล์มทะลาย สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 3.60 บาท ลดลงจาก กก.ละ 3.72 บาท ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ร้อยละ 3.23 

          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
          ราคาน้ำมันปาล์มดิบ สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 22.94 บาท ลดลงจาก กก.ละ 23.19 บาท ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ร้อยละ 1.08

2.     ภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ 

 

          ราคาในตลาดต่างประเทศ 
          ตลาดมาเลเซีย ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันปาล์มดิบสัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 2,646.62 ดอลลาร์มาเลเซีย (20.95 บาท/กก.) สูงขึ้นจากตันละ 2,590.99 ดอลลาร์มาเลเซีย (20.62 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 2.15
ตลาดรอตเตอร์ดัม ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันปาล์มดิบสัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 667.50 ดอลลาร์สหรัฐฯ (22.42 บาท/กก.) ลดลงจากตันละ 670.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ (22.65 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.37 

หมายเหตุ : ราคาในตลาดต่างประเทศเฉลี่ย 3 วัน

ข่าวสัปดาห์ 24-30 ก.ค. 2560

ฝ้าย

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ 
          ราคาที่เกษตรกรขายได้
          ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

          ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)

          ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนกันยายน 2560 สัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 69.44 เซนต์
(กิโลกรัมละ 51.46 บาท) เพิ่มขึ้นจากปอนด์ละ 68.58 เซนต์ (กิโลกรัมละ 51.21 บาท) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.25 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 0.25 บาท

ข่าวสัปดาห์ 24-30 ก.ค. 2560
ถั่วลิสง
สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
     ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้ 
          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
          ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 30.06 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 30.03 บาท
ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.10 
          ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสด สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 24.17 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 24.47 บาท
ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.23

          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
          ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

          ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ข่าวสัปดาห์ 24-30 ก.ค.60

ถั่วเขียว

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ 

          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
          ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่คละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 23.96 บาท สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 21.90 บาท
ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 9.41 
          ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กคละ และถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
          ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
          ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 25.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
          ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 20.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
          ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 26.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
          ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี
          ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
          ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 781.25 ดอลลาร์สหรัฐ (25.92 บาท/กิโลกรัม) สูงขึ้นจากตันละ 775.40 ดอลลาร์สหรัฐ (25.94 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.75 แต่ลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.02 บาท 
          ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 629.20 ดอลลาร์สหรัฐ (20.88 บาท/กิโลกรัม) สูงขึ้นจากตันละ 624.80 ดอลลาร์สหรัฐ (20.90 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.70 แต่ลดลงรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.02 บาท

          ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 804.60 ดอลลาร์สหรัฐ (26.70 บาท/กิโลกรัม) สูงขึ้นจากตันละ 799.40 ดอลลาร์สหรัฐ (26.75 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.65 แต่ลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.05 บาท

ข่าวรายสัปดาห์ 24 - 30 ก.ค. 60

ถั่วเหลือง

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ 
          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
          ราคาถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 12.80 บาท 
          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
          ราคาขายส่งถั่วเหลืองสกัดน้ำมัน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 18.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
          ราคาขายส่งกากถั่วเหลืองใน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 20.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
2. ภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ

          ราคาในตลาดต่างประเทศ (ตลาดชิคาโก) 
          ราคาซื้อขายล่วงหน้าเมล็ดถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 988.20 ( 12.20 บาท/กก.) ลดลงจาก บุชเชลละ 991.33 เซนต์ ( 12.32 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.32
          ราคาซื้อขายล่วงหน้ากากถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 320.13 ดอลลาร์สหรัฐฯ (10.75 บาท/กก.) ลดลงจากตันละ 323.97 ดอลลาร์สหรัฐฯ (10.95 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 1.19
          ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันถั่วเหลืองสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 33.69 เซนต์ (24.94 บาท/กก.) สูงขึ้นจากปอนด์ละ 33.21 เซนต์ (24.75 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 1.45

     หมายเหตุ : ราคาในตลาดต่างประเทศเฉลี่ย 3 วัน

สับปะรด

          ปริมาณผลผลิตสับปะรดที่ออกสู่ตลาดในเดือนกรกฎาคม 2560 ประมาณ 0.090 ล้านตัน หรือร้อยละ 4.41 ของปริมาณผลผลิตรวม 2.040 ล้านตัน ลดลงจากปริมาณ 0.219 ล้านตัน ของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 58.90 แต่เพิ่มขึ้นจากปริมาณ 0.088 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
ร้อยละ 2.27

การส่งออก เพิ่มขึ้น
          ปี 2560 (มกราคม-มิถุนายน) มีการส่งออกสับปะรดสดและผลิตภัณฑ์ปริมาณรวม 1.068 ล้านตันสด เพิ่มขึ้นจากปริมาณ 1.045 ล้านตันสด ในช่วงเดียวกันของปี 2559 หรือลดลงร้อยละ 2.26

ราคา ลดลง

          เนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูกาล ผลผลิตสับปะรดออกสู่ตลาดลดลง อย่างไรก็ตามคุณภาพผลผลิตสับปะรดส่วนใหญ่ไม่ได้มาตรฐานตามความต้องการของโรงงานแปรรูป ส่งผลให้โรงงานแปรรูปสับปะรดปรับราคารับซื้อสับปะรดจากเกษตรกรลดลง โดยราคาที่เกษตรกรขายได้สัปดาห์นี้ มีดังนี้ 
          - สับปะรดโรงงานกิโลกรัมละ 4.32 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 4.41 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 2.04และลดลงจากกิโลกรัมละ 11.71 บาท ในช่วงเดียวกันของปีที่ ผ่านมาร้อยละ 63.10

          - สับปะรดบริโภคกิโลกรัมละ 7.17 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 7.23 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.83 และลดลงจากกิโลกรัมละ 13.54 บาท ในช่วงเดียวกันของปีที่
ผ่านมาร้อยละ 47.04

ข่าวสัปดาห์ วันที่ 24 - 30 กรกฎาคม 2560

ไหม

          ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,592 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 1,617 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.55
          ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,354 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 1,333 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.58

          ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,118 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 1,100 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.64
24 - 30 กรกฎาคม 2560
สุกร
 
สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ 
          ในสัปดาห์นี้ราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้ทรงตัวจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณสุกรออกสู่ตลาดใกล้เคียงและสอดรับกับความต้องการบริโภคเนื้อสุกร แนวโน้มคาดว่าราคาจะทรงตัว  
          สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 60.23 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 57.89 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 58.64 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 61.08 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 62.31 บาท ส่วนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 1,700 บาท (บวกลบ 64 บาท) ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 
          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
          ราคาขายส่งสุกรมีชีวิต ณ แหล่งผลิตภาคกลาง จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 59.50 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 57.50 บาท บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 3.48
ไก่เนื้อ
 
สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ
          ภาวะตลาดไก่เนื้อสัปดาห์นี้ ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้ค่อนข้างทรงตัวจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณผลผลิตไก่เนื้อออกสู่ตลาดใกล้เคียงกับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัว 
          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
          ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 38.40 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 38.01 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.03 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 35.00 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 38.87 บาท ภาคใต้ กิโลกรัมละ 37.77 บาท และภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่มีรายงาน ส่วนราคาลูกไก่เนื้อตามประกาศของบริษัท ซี.พี ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 18.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 
          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
          ราคาขายส่งไก่มีชีวิตหน้าโรงฆ่า จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 37.50 บาท และราคาขายส่งไก่สดทั้งตัวรวมเครื่องใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 48.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

ไข่ไก่

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ

          สถานการณ์ตลาดไข่ไก่สัปดาห์นี้ ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ค่อนข้างทรงตัวจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณไข่ไก่ออกสู่ตลาดใกล้เคียงกับความต้องการบริโภค แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัว 
          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
          ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 271 บาท สูงขึ้นจากร้อยฟองละ 270 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.37 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 264 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 276 บาท ภาคกลางร้อยฟองละ 271 บาท และภาคใต้ไม่มีรายงาน ส่วนราคาลูกไก่ไข่ตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 17.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 
          าคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
          ราคาขายส่งไข่ไก่ (เฉลี่ยเบอร์ 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯจากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 291 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

ไข่เป็ด

          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
          ราคาไข่เป็ดที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 336 บาท สูงขึ้นจากร้อยฟองละ 335 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.30 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 363 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 342 บาท ภาคกลาง ร้อยฟองละ 3131 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 347 บาท 
          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
          ราคาขายส่งไข่เป็ดคละ ณ แหล่งผลิตภาคกลาง จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 380 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

โคเนื้อ 
 
          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
          ราคาโคพันธุ์ลูกผสม (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 96.10 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 95.87 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.24 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัม 93.49 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 96.41 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 97.81 บาท และภาคใต้กิโลกรัมละ 96.45 บาท

 

กระบือ

          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

          ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 76.15 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 76.54 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.51 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 92.99 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 72.90 บาท ภาคกลางและภาคใต้ไม่มีรายงานราคา
ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี