การประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค The APEC Food Security Ministerial Meeting
การประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค ครั้งที่ 1 ณ เมืองนิอิกาตะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 16-17 ตุลาคม 2553
1. ผลการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค ครั้งที่ 1
2. Niigata Declaration on APEC Food Security-EN
3. Niigata Declaration on APEC Food Security-TH
การประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค ครั้งที่ 2 ณ เมืองคาซาน ประเทศรัสเซีย ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2555
1. ผลการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค ครั้งที่ 2
2. Kazan Declaration on APEC Food Security-EN
3. Kazan Declaration on APEC Food Security-TH
การประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปคครั้งที่ 3 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557
1. ผลการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค ครั้งที่ 3
2. Beijing Declaration on APEC Food Security-EN
3. Beijing Declaration on APEC Food Security-TH
การประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปคครั้งที่ 4 ณ เมืองเพียวร่า สาธารณรัฐเปรู ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2559
1. ผลการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค ครั้งที่ 4
2. Piura Declaration on APEC Food Security-EN
3. Piura Declaration on APEC Food Security-TH
การประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค ครั้งที่ 1 ณ เมืองนิอิกาตะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 16-17 ตุลาคม 2553
1. ผลการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค ครั้งที่ 1
2. Niigata Declaration on APEC Food Security-EN
3. Niigata Declaration on APEC Food Security-TH