ตั้งกระทู้ใหม่
ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ อ่าน ตอบ ตอบล่าสุด
ขอทราบข้อมูลต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรของจังหวัดลำปาง นางสาวสุธาสินี 20 0
เงินเยียวเกษตกร วิชชุดา 5429 1268 ผู้ใช้ทั่วไป(พุธ 28 ตุลาคม 2563 16:54:07)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล นางสาวปราณี โพธิ์คำ 633 210 ผู้ใช้ทั่วไป(ศุกร์ 26 กุมภาพันธ์ 2564 10:27:16)
ขอความอนุเคราะหิข้อมูลครับ นาย กฤษฎา อุตสาหะ 5876 1294 ผู้ใช้ทั่วไป(อังคาร 23 กุมภาพันธ์ 2564 19:03:58)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล อริยา โปร่งสิริกุล 18323 6094 ผู้ใช้ทั่วไป(เสาร์ 27 กุมภาพันธ์ 2564 14:11:14)
ข้อมูลการปลูกพริกในภาคเหนือ สุพัตรา คำเรียง 9068 1329 ผู้ใช้ทั่วไป(พุธ 28 ตุลาคม 2563 02:50:03)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล เชอร์ล็อคโฮม 5483 1273 ผู้ใช้ทั่วไป(พุธ 28 ตุลาคม 2563 16:17:09)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล prathan 1686 449 ผู้ใช้ทั่วไป(เสาร์ 27 กุมภาพันธ์ 2564 03:57:51)
กรุณาอนุเคราะห์ข้อมูล ปริมาณเนื้อที่การปลูกพืชทั้งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 1977-2015 (พ.ศ.2520-2558) นายปฐพีพัฒน์ แสนทวีสุข (ผู้ช่วยสืบค้นข้อมูล ดร.นรารัก บุญญานาม อาจารย์ประจำคณะเศรษฐตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา) 831 202 ผู้ใช้ทั่วไป(อังคาร 27 ตุลาคม 2563 15:58:07)
สอบถามข้อมูลการส่งออกและนำเข้า ยาสูบพันธุ์เตอร์กิซ Thawatchai69 8814 1287 ผู้ใช้ทั่วไป(เสาร์ 27 กุมภาพันธ์ 2564 14:25:46)