• หน้าแรก
  • ส่วนแผนพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

รายงานภาวะฯขอนแก่นไตรมาส 1 ปี 2562

รายงานภาวะฯขอนแก่นไตรมาส 1 ปี 2562

ดาวน์โหลด PDF

รายงานภาวะฯขอนแก่นไตรมาส 2 ปี 2562

รายงานภาวะฯขอนแก่นไตรมาส 2 ปี 2562

ดาวน์โหลด PDF

รายงานภาวะฯขอนแก่นไตรมาส 3 ปี 2562

รายงานภาวะฯขอนแก่นไตรมาส 3 ปี 2562

ดาวน์โหลด PDF

รายงานภาวะฯขอนแก่นปี 2561 แนวโน้มปี 2562

รายงานภาวะฯขอนแก่นปี 2561 แนวโน้มปี 2562

ดาวน์โหลด PDF
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari