นายฉกาจ ฉันทจิระวัฒน์ ผอ.สศท.4 ได้นำทีมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมทำกิจกรรม 5ส.

วันที่ 18 กันยายน 2562 นายฉกาจ ฉันทจิระวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 ได้นำทีมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมทำกิจกรรม 5ส. ณ บริเวณรอบๆ อาคาร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของสำนักงานฯ


บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari