นายฉกาจ ฉันทจิระวัฒน์ ผอ.สศท.4 ได้นำทีมข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแล เกษตรกรผู้ประสบภัย

วันจันทร์ ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา​ 08.00น.​ ณ สำนักงานชลประทานที่ 6 นายฉกาจ ฉันทจิระวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 ได้นำทีมข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแล เกษตรกรผู้ประสบภัย” ของจังหวัดขอนแก่น​ และทำพิธีเทิดพระเกียรติ​องค์​ราชัน โดยมีนายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน
ทั้งนี้ได้ร่วมรับฟังการมอบนโยบาย “จิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ พื้นฟู ดูแล ผู้ประสบภัย” และแนวทางการเร่งฟื้นฟูช่วยเหลือเกษตรกรหลังน้ำลด โดยนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยและการบริหารจัดการลุ่มน้ำชี-มูล รวมทั้งรับฟังสถานการณ์อุทกภัย การบริหารจัดการและการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟู 10 จังหวัด โดยการถ่ายทอดสัญญาณสดการประชุมจากจังหวัดอุบลราชธานี


บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari