นายฉกาจ ฉันทจิระวัฒน์ สศท.4 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมติดตามการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 นายฉกาจ ฉันทจิระวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมติดตามการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) และคณะ โดยในช่วงเช้า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน และคณะ ได้เดินทางเป็นประธานใน “พิธีปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ภายใต้โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์” ณ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น โดยได้ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามจำนวน 1 ล้านตัวและพันธุ์ปลาจำนวน 3 ล้านตัว พร้อมทั้งมอบพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่ผู้นำชุมชนรอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ เพื่อนำไปปล่อยในบริเวณพื้นที่ต่างๆ รอบอ่างเก็บน้ำ และได้พบปะกลุ่มแม่บ้านแปรรูปสัตว์น้ำดีเด่นและประชาชนที่ร่วมพิธีเปิดด้วย
ช่วงบ่ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหรกรณ์ พร้อมคณะ เดินทางไปยัง วนพรรณการ์เด้น บ้านท่าลี่ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการโดยนายปรีชา หงอกสิมมา สมาชิกกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ปี 2559 จังหวัดขอนแก่น เพื่อพบปะคณะกรรมการ Young Smart Farm (YSF) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานจากตัวแทน Young Smart Farm ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกว่า 13 จังหวัด และเข้าชมสินค้าในร้านค้าร้านวนพรรณการ์เด้นอีกด้วย


บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari