ผอ.สศท.4 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ร่วมติดตามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน) และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับเกษตรกรผู้ประสบภัย จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นายฉกาจ ฉันทจิระวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 มอบหมายให้นางสาวสปัณฐ์รุ้ง มณีปัทมวงค์ เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ ร่วมติดตามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน) และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับเกษตรกรผู้ประสบภัย ณ บ้านโพธิ์ตาก ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมทั้งพบปะกับเกษตรกรผู้ประสบภัยและประชาชนที่เข้าร่วมงาน


บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari