สศท.4 ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานวันดินโลก ณ สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานวันดินโลก ณ สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 ได้จัดเตรียมนิทรรศการเรื่องกระดานเศรษฐี เกษตรกรมีโอกาส เพื่อให้ความรู้ด้านการคำนวณต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรและการวางแผนการผลิตให้แก่ผู้เข้าชมอีกด้วย และมีนิทรรศการให้ความรู้และกิจกรรมสาธิตอื่นๆ จากหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดแสดงอีกมากมาย ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันที่ 5 - 7 ธันวาคม 2561 ณ สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari