สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เลขที่ 343 หมู่ที่ 15 ถนนท่าพระ-โกสุมฯ
ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40260

โทร - โทรสาร : 043-261513 , 043-261201

Email : zone4@oae.go.th
 
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari