คู่มือการรายงานราคารายสัปดาห์สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4

คู่มือการรายงานราคารายสัปดาห์สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4

ดาวน์โหลด PDF

คู่มือการรายงานภาวการผลิตพืชไร่โดยเศรษฐกิจการเกษตรอาสา

คู่มือการรายงานภาวการผลิตพืชไร่โดยเศรษฐกิจการเกษตรอาสา

ดาวน์โหลด PDF

ขั้นตอนการรายงานภาวการณ์ผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญโดยเศรษฐกิจการเกษตรอาสา

ขั้นตอนการรายงานภาวการณ์ผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญโดยเศรษฐกิจการเกษตรอาสา

ดาวน์โหลด PDF

การจัดทำราคาสินค้าเกษตรรายสัปดาห์ (ทุกวันจันทร์) ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4

การจัดทำราคาสินค้าเกษตรรายสัปดาห์ (ทุกวันจันทร์) ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 ขอนแก่น

ดาวน์โหลด PDF
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari