คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น


บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari