มุมมอง Google Map
แผนที่ สนง.
ที่อยู่ ที่ติดต่อ
 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6

184/9 หมู่ 8 ตำบลทุ่งสุขลา
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

โทร.0-3835-1398 
 Fax 0-3835-1261
 Email : zone6@oae.go.th
Facebook
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari