• หน้าแรก
  • เศรษฐกิจการเกษตรอาสา จังหวัดจันทบุรี
นายโกศล โมมา
100 ม.3 ซับสีดา ต.นายายอาม อ.นายายอาม โทร."093-5242156,062-5631242"
นายคำนึง ชนะสิทธิ์
6/1 ม.12 ชำปลาไหล ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ โทร. 088-4232924
นางเนาวรัตน์ บุญมี
5/12 ม.1 ตรอกโสน ต.ตรอกนอง อ.ขลุง โทร. 084-8738882
นางนันทกานต์ เห็ดตูม
5/3 ม.8 แหลมใหญ่ ต.เทพนิมิตร อ.โป่งน้ำ โทร. 092-5095721
นายดำรงรักษ์ โชติช่วง
141 ม.5 ซับตาหัน ต.ทับช้าง อ.สอยดาว โทร.087-1416171
นายปรีชา ปิยารมย์
12 ม.10 ดาวเรือง ต.พลับพลา อ.เมือง โทร.081-8602491
นางเพ็ญนภา คงรอด
1/13 ม.8 เนินวง ต.บางกะจะ อ.เมือง โทร.086-1375786
นายยงยุทธ เพิ่มผล
4/1 ม.2 แถวคลอง ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ โทร.092-7395244 081-9407302 081-8491164
นายวัฒนา แววเพ็ชร์
17 ม.6 คลองปรือ ต.ฉมัน อ.มะขาม โทร.086-1387161
นายจรินทร์ ฤกษ์งาม
40/1 ม.2 คลองมะลิ ต.ตรอกนอง อ.ขลุง โทร.087-1358186
นายธีรภัทร อุ่นใจ
3/6 ม.8 คลองน้ำเป็น ต.ตะเคียนทอง อ.เขาคิชฌกูฏ โทร.097-0681971
นายนำชัย โสดา
41 ม.4 หางแมว ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว โทร.082-2161800
\
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari