• หน้าแรก
  • เศรษฐกิจการเกษตรอาสา จังหวัดฉะเชิงเทรา
นายสมเดช น้อยใจดี
20 ม.2 บ้านคลองอุดม ต.คลองอุดมชลจร อ.เมือง โทร.08-9406-2087
นายจุมพล อินจันทร์
35/1 ม.4 บ้านคลอง 20 ต.ดอนเกาะกา อ.บางน้ำเปรี้ยว โทร.08-2474-0496
นายวัฒนา โพธา
51ม.8 บ้านบางพุทธา ต.เมืองใหม่ อ.ราชสาส์น โทร.08-5431-1310
นายศิริชัย คชสีห์
73 ม.6 จระเข้ตาย ต.บางคา อ.ราชสาส์น โทร.038-591491
นายวรพจน์ พุ่มนิคม
36 ม.4 บ้านหัวลำพู ต.คลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน โทร.08-1590-4909
นายสมยศ น่วมรัศมี
62/1 ม.1 บ้านหนองบัว ต.หนองบัว อ.บ้านโพธิ์ โทร.08-1589-3008
ว่าที่ ร.ต.สายฝน ปลื้มจิตต์
5 ม.3 บ้านคลองนิยม ต.พิมพา อ.บางปะกง โทร.08-7482-4062
นายสรพงศ์ ทีแพง
196 ม.23 คลองมะนาว ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ โทร.08-0066-5383
นายไพริน นพกัณฑ์
74/1 ม.6 ตลิ่งชัน ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม โทร.08-9805-6645
นายสมจิตร เพ็งบุปผา
116/2 ม.12 หนองตาปอง ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม โทร.08-1578-8419
นายนริศ เดือนแจ่ม
129/2 ม.3 ไทรทอง ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว โทร.08-6152-1566
นายบำรุง ศรีใย
153 ม.1 อ่างตะแบก ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต โทร.08-1755-5971
นายสมศักดิ์ วัลลานนท์
84/1 ม.เทศบาล ต.บางคล้า อ.บางคล้า โทร.08-9931-3902
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari