สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่อยู่ : 131 ถนนธราธิบดี เทศบาลเมืองท่าข้าม พุนพิน สุราษฏร์ธานี 84130 เบอร์โทร :077-311641 อีเมล์ : zone8@oae.go.th
บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari