ร่วมพิธีถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานนามเมือง”สุราษฎร์ธานี”

วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 นายชาญชัย ศศิธร ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 มอบหมายให้นายธีรวัต มณีวัต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานนามเมือง”สุราษฎร์ธานี” ณ บริเวณอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 ในโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด สุราษฎร์ธานี เป็นประธาน


บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari