ร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 นายชาญชัย ศศิธร ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 นางสาวกาญจนา ขวัญเมือง ผู้อำนวยส่วนวิจัยและประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 และเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ เทศบาลตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน ทั้งนี้ภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และจุดลงนามถวายพระพร รวมทั้งมีกิจกรรมการให้บริการคลินิกเกษตร การออกหน่วยบริการของหน่วยงานต่างๆ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานราชการในพื้นที่และภาคเอกชนประมาณ 20 หน่วยงาน การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรของอำเภอเฉลิมพระเกียรติ


บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari