คุณสนิท โสวนะปรีชา ประธานสหกรณ์การเกษตรเพื่อการแปรรูปและส่งออกจังหวัดตราดได้ให้เกียรติคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าสัมภาษณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการสินค้าเกษตรของจังหวัด รวมถึงการใช้ระบบโซ่ความเย็นในการจัด การผลผลิตของสถาบันเกษตรกร

วันที่ 13 ก.พ. 2562 คุณสนิท โสวนะปรีชา ประธานสหกรณ์การเกษตรเพื่อการแปรรูปและส่งออกจังหวัดตราด และคุณวุฒิพงศ์ รัตนมณฑ์ ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ ได้ให้เกียรติคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ส่วนนโยบายและแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตร กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร) ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 และผู้แทนสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย เข้าสัมภาษณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการสินค้าเกษตรของจังหวัด รวมถึงการใช้ระบบโซ่ความเย็นในการจัด การผลผลิตของสถาบันเกษตรกร ซึ่งสหกรณ์แห่งนี้เป็นผู้บุกเบิกตลาดทุเรียนแกะเนื้อแช่แข็งไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นการตอบสนองแนวโน้มความต้องการผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารต่างๆ เช่น ขนม ลูกอม ไอศครีม เครื่องดื่มรสทุเรียน ฯลฯ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่กำลังขยายตัวอย่างมากในสาธารณรัฐประชาชนจีน
ทั้งนี้ คุณวุฒิพงศ์ มีข้อคิดเห็นว่า การแปรรูปผลผลิตโดยใช้กระบวนการจัดการโซ่ความเย็น เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทุเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การส่งออก อีกทั้งยังเป็นการป้องกันปัญหาผลผลิตล้นตลาดที่อาจเกิดขึ้นในช่วงปลายฤดู
โดยได้ให้ข้อเสนอแนะแก่ภาครัฐว่า ภาครัฐควรสนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์ห้องเย็นอย่างเต็มที่ เนื่องจากทำให้สามารถจัดเก็บผลผลิตเพื่อจำหน่ายให้ผู้บริโภคสามารถบริโภคได้ตลอดทั้งปี อีกทั้งยังทำให้สถาบันเกษตรกรสามารถชะลอการจำหน่ายผลผลิตในช่วงราคาตกต่ำ