นายพลเชษฐ์ ตราโช ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากส่วนแผนพัฒนาการเกษตรพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นายพลเชษฐ์ ตราโช ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากส่วนแผนพัฒนาการเกษตรพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ครั้งที่ 2/2562 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล โดยมี นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม และมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม ในฐานะกรรมการ เพื่อร่วมรับทราบและพิจารณาผลการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก