นายพลเชษฐ์ ตราโช ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากส่วนวิเคราะห์และประมาณการเศรษฐกิจการเกษตร และส่วนแผนพัฒนาการเกษตรพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนางานด้านนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 5 มีนาคม 2562 นายพลเชษฐ์ ตราโช ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากส่วนวิเคราะห์และประมาณการเศรษฐกิจการเกษตร และส่วนแผนพัฒนาการเกษตรพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนางานด้านนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร โดยมี นายสุธรรม ธรรมปาโล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 เป็นประธานการประชุม

ทั้งนี้ เพื่อปรึกษาหารือในการจัดสัมมนารายภาคของโครงการ Zoning และสัมมนาภาวะเศรษฐกิจการเกษตรและแนวโน้มระดับจังหวัด