ข่าวผู้บริหาร 
นายฉันทานนท์ วรรณเขจร
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร


 
 

นางสาวอุษา  โทณผลิน
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 อุบลราชธานี

 ข่าวประชาสัมพันธ์

 มัลติมีเดีย

สศท.11 อุบลราชธานี :
Mojo ประจำเดือนกันยายน 2564

 

 

สศท.11 อุบลราชธานี :
Mojo ประจำเดือนสิงหาคม 2564

 

 

สศท.11 อุบลราชธานี :
สศท.11 ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงแพะและส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์ยโสธร ขยายตลาดออนไลน์ พลิกวิกฤตโควิด19

บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari