สศท.3 ลงพื้นที่ติดตามและทดสอบการใช้งานแอพพลิเคชั่น “ราคา Farm” และ "ฟาร์ม D"เมื่อวันที่ 15 - 17 กันยายน 2562 นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 ได้มอบหมายให้ นางสาวรุจิรา ตาลาคุณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และคณะเจ้าหน้าที่ส่วนสารสนเทศการเกษตร สศท.3 ลงพื้นที่ติดตามและทดสอบการใช้งานแอพพลิเคชั่น “ราคา Farm” และ “ฟาร์ม D” ของเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จังหวัดสกลนคร นครพนม บึงกาฬ หนองคาย เลย หนองบัวลำภู และอุดรธานี เพื่อใช้รายงานราคาสินค้าเกษตรและออกแบบฟาร์มด้วยตัวเกษตรกรเอง และเผยแพร่ให้เกษตรกร ประชาชนทั่วไปรู้จักและนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสารบราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari