สศท.3 ร่วมรับมอบนโยบายและประกอบกิจกรรมจิตอาสา “โครงการ จิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย”         วันที่ 23 กันยายน 2562 นางเพ็ญศิริ  วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมรับมอบนโยบายและประกอบกิจกรรมจิตอาสา “โครงการ จิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย” ในพื้นที่ 21 จังหวัดที่ประสบภัยพิบัติ โดยการถ่ายทอดสัญญาณสดการประชุมจากจังหวัดอุบลราชธานี การรายงานสถานการณ์น้ำ  โดยอธิบดีกรมชลประทาน มอบนโยบาย “จิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฟื้นฟูครอบครัวเกษตรกร ดูแลช่วยเหลือหลังน้ำลด” โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองอุดรธานี และได้มีการประกอบกิจกรรมจิตอาสา ณ บริเวณวัดไชยารามหนองสวรรค์ หมู่ 5 บ้านหนองสวรรค์ ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งในการนี้มีการมอบพันธุ์พืชแก่เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบ ปล่อยพันธุ์สัตว์สัตว์น้ำจืด มอบเวชภัณฑ์สัตว์ ออกหน่วยบริการให้คำแนะนำการฟื้นฟู ดูแล ด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ รวมถึงทำความสะอาด ตัดกิ่งต้นไม้ใหญ่ ตัดหญ้าบริเวณวัดอีกด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 200 คน


บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari