สศท.3 จัดประชุมคณะทำงานพัฒนางานด้านสารสนเทศการเกษตร สศท.1-12 ครั้งที่ 1/2562

ในระหว่างวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2561 สศท.3 จัดประชุมคณะทำงานพัฒนางานด้านสารสนเทศการเกษตร ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1-12 ครั้งที่ 1/2562 โดยมีผู้แทนจาก สศท.1-12 ผู้แทนจากศูนย์สารสนเทศการเกษตร (ศสส.) ผู้แทนจากส่วนแผนงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าประชุม ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรุงเทพมหานคร


บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari