สศท.3 ร่วมงานการสาธิตการทำถนนพาราซอยล์ซีเมนต์ ณ อ่างเก็บน้ำหนองตะไก้ อ.เมือง จ.อุดรธานีวันที่ 20 ธันวาคม 2561 นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 อุดรธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่ววมงาน การสาธิตการทำถนนพาราซอยล์ซีเมนต์ ณ อ่างเก็บน้ำหนองตะไก้ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายวัฒนา พุฒิชาติ) เป็นประธานเปิดงาน โดยมีผู้ตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 10 (นายคมสันต์ จำรูญพงษ์) เดินทางมาร่วมการสาธิตการทำถนนพาราซอยล์ซีเมนต์ดังกล่าวด้วย ตามที่รัฐบาลได้ดำเนินนโยบายส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐในโครงการต่างๆ เพื่อเป็นการช่วยแก้ไขปัญหายางพาราราคาตกต่ำให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพารา ซึ่งมีนโยบายสำคัญ คือการทำถนนผสมยางพารา โดยขอให้หน่วยงานท้องถิ่นทั่วประเทศพิจารณาดำเนินการทำถนนสายรอง (พาราซอยล์ซีเมนต์) ในแต่ละหมู่บ้าน (1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร)


บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari