สศท.3 ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ปี 256๒ จังหวัดสกลนครในวันที่ 24 มกราคม 2562 นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 อุดรธานี และคณะ ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 256๒ ณ หมู่ 6 บ้านปทุมวาปี ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร โดยมีนายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี


บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari