สศท.3 ร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการผลผลิตสับปะรด ปี 2562วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จังหวัดอุดรธานี ได้มอบหมายให้ นายธีรพล  พลภักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการผลผลิตสับปะรด ปี 2562 ครั้งที่ 2/2562 เพื่อให้ข้อคิดเห็น รายงานสถานการณ์การผลิต การตลาด และสถานการณ์แนวโน้ม และร่วมพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตสับปะรดหนองคาย ปี 2562 รวมทั้งวางแผนเตรียมการรองรับสถานการณ์ผลผลิตสับปะรดในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ที่จะออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน  2562 โดยมีนายอำไพ ประเสริฐสังข์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพระพิรุณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย 


บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari