สศท.3 เข้าร่วมกิจกรรม "วันท้องถิ่นไทย" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5วันที่ 18 มีนาคม 2562 นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 ได้มอบหมายให้ นางสาวปวริศา ศิริกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม "วันท้องถิ่นไทย" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดตั้งสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรก ณ ตำบลท่าฉลอม อันเป็นต้นกำเนิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย และถือเป็นการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี และผู้แทนส่วนราชการหน่วยงานต่างๆ ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดขึ้นวางถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างพร้อมเพรียง และพร้อมใจยืนตรงเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตน ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี


บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari