สศท.3 เข้าร่วมพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"วันที่ 6 เมษายน 2562 นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 ได้มอบหมายให้ นายเจริญ เพ็งสลุด ผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร และคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" เพื่อเป็นการรำลึกถึงมหาจักรีบรมราชวงศ์ ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรี อีกทั้งยังเริ่มก่อสร้างพระนครแห่งใหม่ในนามกรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์ ที่นับว่าเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ถัดจากกรุงธนบุรี และเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปกครองประเทศให้ร่มเย็นเป็นสุขสืบต่อมาจวบจนปัจจุบัน โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี และผู้แทนส่วนราชการหน่วยงานต่างๆ ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดขึ้นวางถวายราชสักการะ และร่วมพิธีการสงฆ์อาราธนาศีล พระสงฆ์อนุโมทนา อย่างพร้อมเพรียง ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี


บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari