สศท.3 ร่วมพิธี “พลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์" ณ บ่อน้ำคำชะโนด ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานีวันที่ 6 เมษายน 2562 นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 ได้มอบหมายให้ นางสาวปวริศา  ศิริกุล ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศการเกษตร และคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธี “พลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์" เพื่อนำน้ำศักดิ์สิทธิไปประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายวัฒนา พุฒิชาติ) เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้อ่านคาถาพลีกรรมตักน้ำ ในการมีผู้เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก ณ บ่อน้ำศักดิ์คำชะโนด ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี


บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari