สศท.3 ร่วมพิธี "เวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก” ณ พระอุโบสถวัดมัชฌิมาวาส (พระอารามหลวง) จังหวัดอุดรธานี


วันที่ 9 เมษายน 2562 เข้าร่วม “พิธีเวียนเทียนน้ำอภิเษก" เพื่อนำน้ำศักดิ์สิทธิไปเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทย สำหรับเตรียมประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายวัฒนา พุฒิชาติ) เป็นประธานในพิธี โดยมีข้าราชการ ประชาชน  เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก ณ พระอุโบสถวัดมัชฌิมาวาส (พระอารามหลวง) จังหวัดอุดรธานี


บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari