สศท 3 ร่วมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวปี 2562ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม ถึง 2 สิงหาคม 2562 นางเพ็ญศิริ  วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 มอบหมายให้ นางสาวกรรณิกา  บุญชิต ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและประเมินผล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เดินทางไปร่วมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวปี 2562 ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร นครพนม หนองคาย และหนองบัวลำภู ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 ได้จัดนิทรรศการให้ความรู้เกษตรกร เรื่องการใช้แอพพลิเคชั่น ฟาร์ม D เพื่อช่วยเกษตรกรออกแบบฟาร์มผ่านโทรศัพท์มือถือ วิเคราะห์หาแผนการผลิตสินค้าเกษตรที่เหมาะสมหรือปรับเปลี่ยนสินค้าเกษตรที่ผลิตอยู่แล้วที่มีผลตอบแทนต่ำไปสู่สินค้าชนิดอื่นที่ให้ผลตอบแทนสูง และแนะนำการใช้กระดานเศรษฐี ทั้งในรูปแบบการคำนวณด้วยมือและแอพพลิเคชั่น เพื่อคำนวณต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรและเปรียบเทียบต้นทุนกำไร ขาดทุน ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนทำเกษตร  โดยมีผู้เข้ารับบริการทั้งหมดประมาณ 400 คน


บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari