สศท.3 เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “มหกรรมยางพาราท้องถิ่นและของดี 7 เขต”เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 มอบหมายให้ นางสาวปวริศา ศิริกุล ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศการเกษตร และเจ้าหน้าที่ สศท.3 เข้าร่วม  เป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “มหกรรมยางพาราท้องถิ่นและของดี 7 เขต” ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยการยางแห่งประเทศไทย เพื่อให้การส่งเสริมและสนับสุนให้เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง          ผู้ประกอบกิจการยาง และเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ได้นำนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ยางพารา    และไม้ยางพาราไปจัดแสดงและจำหน่าย พร้อมกันนี้มีการจัดประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการคิดค้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการผู้บริโภคและตลาด อันจะเป็นการพัฒนายางพาราทั้งระบบของประเทศไทย โดยมี นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านธุรกิจและปฏิบัติการเป็นประธานเปิดพิธี โดยมีผู้เข้าร่วมเปิดงานครั้งนี้ รวมประมาณ  300 คน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี  พื้นที่สามพร้าว  ตำบลสามพร้าว  อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ดาวน์โหลดเอกสารบราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari