สศท.3 ร่วมงานสภากาแฟ “เช้านี้ ที่อุดรธานี” ณ บริเวณลานกีฬาด้านหลังสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานีวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นางเพ็ญศิริ  วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 ได้มอบหมายให้ นางสาวเพ็ญศรี สาวัตถี ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานสภากาแฟ “เช้านี้ ที่อุดรธานี” ณ บริเวณลานกีฬาด้านหลังสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน ตลอดจนผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนเข้าร่วมงานในครั้งนี้ บรรยากาศภายในงานมีการจัดบูธตามภารกิจงานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง บูธจำหน่ายสินค้าผ่าน QR CODE ทั้งนี้ ท่านผู้ว่าราชการฯ ได้ให้แนวทางในการจัดงานสภากาแฟในครั้งต่อไป ว่าควรจะจัดในช่วงเย็น “สภากาแฟเย็น” และได้มอบป้ายแก่ผู้แทนกระทรวงคมนาคม ซึ่งรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในครั้งต่อไป
 


บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari