สศท.3 ประชุมหารือร่วมกันเรื่อง แอพพลิเคชั่น “ราคา Farm”บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari