สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 ร่วมพิธีวันยุทธหัตถี


วันที่ 18 มกราคม 2562 นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 มอบหมายให้นายเจริญ เพ็งสลุด ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและประเมินผล และคณะ เข้าร่วมพิธีวันยุทธหัตถี           ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เพื่อน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ได้ทรงประกอบพระวีรกรรมกอบกู้เอกราชของชาติ ทรงกระทำยุทธหัตถีชนะราชศัตรู ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง


บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari