สศท. 3 ร่วมงาน “วันที่ระลึกการก่อตั้งเมืองอุดรธานี ปีที่ 126”


วันที่ 18 มกราคม 2562 นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3      และคณะ เข้าร่วมงาน “วันที่ระลึกการก่อตั้งเมืองอุดรธานี ปีที่ 126” ณ อนุสาวรีย์ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม เพื่อน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพระเกียรติคุณของ                   พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม “พระผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี” โดยมีพิธีการและกิจกรรมสำคัญได้แก่ พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 127 รูป พิธีสู่ขวัญบ้านสู่ขวัญเมือง พิธีบวงสรวงสดุดี                     พิธีถวายราชสักการะ และการฟ้อนรำบวงสรวงสดุดี


บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari