สศท.3 เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย ครั้งที่ 1/2562


วันที่ 29 มกราคม 2562 นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย โดยมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาการจัดทำแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตร(เลยโมเดล) การชี้ชวนเข้าสู่ตลาดดิจิตอลของผู้ผลิตที่จำหน่ายตรง และผู้จำหน่ายสินค้าเด่นของจังหวัด นโยบายรักษาเสถียรภาพราคายางพารา และแนวทางการลดการใช้สารเคมี ในการนี้มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และผู้แทนเกษตรกร เข้าร่วมประชุมกว่า 40 คน


บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari