สศท.3 ร่วมพิธีถวายราชสักการะ “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานีวันที่ 2 มีนาคม 2562 นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 ได้มอบหมายให้ นางสาวกรรณิกา บุญชิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ณ หอประชุมทองใหญ่  ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี  โดยมี นายวันชัย  จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานประกอบพิธีถวายราชสักการะนวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ประจำปี 2562 พร้อมจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ และนำผู้ร่วมพิธีกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 99 วินาที
            พร้อมกันนี้จังหวัดอุดรธานียังจัดให้มีการแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” และมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อกระตุ้นให้แรงงานไทยตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเอง ให้มีมาตรฐานฝีมือเพื่อเข้าสู่กระบวนการจ้างงาน และสร้างรายได้ที่เหมาะสม รวมถึงให้ทุกภาคส่วน ตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านมาตรฐานฝีมือแรงงานสู่สาธารณชน


บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari