สศท.3 เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ประจำปี 2562 ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ร้อยเอ็ด และยโสธรวันที่ 5 เมษายน 2562 นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จังหวัดอุดรธานี ได้มอบหมายให้ นายเจริญ เพ็งสลุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ประจำปี 2562 ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ร้อยเอ็ด และยโสธร โดยมีนายกฤษฎา   บุญราช รัฐมนตรีว่าการเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในที่ประชุม และเข้าประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ณ ห้องประชุมประจักษ์ศิลปาคม อาคาร 1 ชั้น 5 ศาลากลาง จังหวัดอุดรธานี ในการนี้มีหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมกว่า 100 คน


บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari