สศท.3 ร่วมพิธี “ทำน้ำอภิเษก" ณ พระอุโบสถวัดมัชฌิมาวาส (พระอารามหลวง) จังหวัดอุดรธานีวันที่ 8 เมษายน 2562 นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 ได้มอบหมายให้ นางสาวปวริศา ศิริกุล ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศการเกษตร นางสาวกรรณิกา บุญชิต ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและประเมินผล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สศท.3 เข้าร่วม “พิธีทำน้ำอภิเษก" เพื่อนำน้ำศักดิ์สิทธิไปประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายวัฒนา พุฒิชาติ) เป็นประธานในพิธีทำน้ำอภิเษก โดยมีข้าราชการ ประชาชน เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก ณ พระอุโบสถวัดมัชฌิมาวาส (พระอารามหลวง) จังหวัดอุดรธานี
 


บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari