สศท.3 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ บึงกาฬ นครพนม และสกลนครบราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari