สศท.3 จัดฝึกอบรม Application "กระดานเศรษฐี เกษตรกรมีโอกาส" (RCMO)บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari