OAE OIC แอพพลิเคชั่นที่ให้บริการข้อมูลปฏิทินสินค้าเกษตรที่สำคัญรายเดือน ส่งตรงถึงเกษตรกร ประชาช และผู้ใช้ข้อมูล ให้เข้าถึงข่าวสารได้ง่าย รวดเร็ว ข้อมูลปฏิทินการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Crop Calendar) เชื่อมโยงแหล่งผลิต แหล่งรับซื้อ และราคา สำหรับประชาชน เพื่อให้สามารถวางแผนการผลิตและการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพบราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari