ไม่สำเร็จแต่ไม่ล้มเหลว

 

ไม่สำเร็จแต่ไม่ล้มเหลว Unsuccessful but not failed


หมวดหมู่ :  การพัฒนาตัวเอง
ผู้แต่ง :  ศิริสิทธิ์ พุฒิวราธิคณ (Siri Foto)
ปีที่พิมพ์ :  2562
เลขเรียกหนังสือ :  HQ778.5 ศ37ม 2562

 
       ไม่สำเร็จ แต่ไม่ล้มเหลว เราอาจจะต้องเจอความไม่สำเร็จเป็นเรื่องธรรมดา แต่หากคุณมองมันดีๆ จะพบว่าเรายังไม่ล้มเหลว สิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่ในมุมมองว่าจะมองแบบใด อีกนิยามของความสำเร็จ จากบททดสอบของชีวิตในแต่ละด่าน จะมีรางวัล คือ ความสุขใจรอเราอยู่
       
 


บราวเซอร์ที่รองรับ Chrome (แนะนำ) | Firefox | Exploer 9+ | Safari